12 mei 2020

Midweekroute – Kleiroute

RiverCruise 35 - Motorboot huren in Friesland - Ottenhome Heeg

De Kleiroute is een toeristische vaarroute die start bij Franeker, één van de mooiste historische steden van Friesland en 15 km ten westen van Leeuwarden. Deze route voert langs tal van sfeervolle dorpen.

Wilt u een leuke vaartocht maken met familie of vrienden? Ottenhome Heeg biedt u diverse goed onderhouden motorboten aan voor de verhuur. Omdat we het gebied zelf erg goed kennen weten we wat mooi en leuk is. Daarom hebben we voor u alvast een leuke midweek vaarroute samen gesteld. Zo kunt u zelf ervaren en zien waarom Zuidwest-Friesland hét watersportparadijs bij uitstek is!

Download als PDF bestand

Praktische informatie

Lengte vaarroute: ± 150 km
Aantal vaaruren :
± 22 uren (gemiddeld 7 km per uur)
Aantal vaardagen : 5 dagen (op basis van 4,5 uren per dag)
Laagste doorvaarthoogte: 2,40 m.

Geschikt voor :
Oostvaarder 9.50 OK
RiverCruise 23 Kampeersloep
RiverCruise 31 Cabrio*
RiverCruise 35*

* Let op de doorvaarthoogte van de brug. Bij enkele bruggen is het noodzakelijk de cabriokap en de mast in te klappen.

! De vaarweggebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuze om wel of niet onder een brug door te varen. Het blijft altijd opletten, want omstandigheden kunnen de waterstand beïnvloeden.

Midweekroute – Kleiroute

We starten vanuit de Jachthaven van Ottenhome in Heeg (1).

1. Vanuit Heeg vaart u via IJlst richting Sneek (2), vanuit Sneek steekt u het Sneekermeer over, ofwel Snitsermar. U laat Terherne (3) achter u. Door de vele meren, vaarten en poelen in midden Friesland is het een waar watersporteldorado.

2. Na Terherne vaart u door richting Grou (4).

3. Nadat u Grou bent gepasseerd, vaart u door over het Pikmeer en andere grote meren. Nadat u de Veenhoop achter u laat, bereikt u Eernewoude (5). Hier kunt u een bezoekje brengen aan het
Nationaal Park de Alde Feanen.

4. Na Eernewoude komt u aan in de hoofdstad van Friesland, namelijk Leeuwarden (6).

5. U vaart verder door de uitgestrekte landschappen richting de pittoreske dorpjes Deinum, Menaldum en Berlikum. Deze rustige plaatsen in het noorden van Friesland zijn populair bij veel toervaarders. Wilt u liever in een grotere stad aanleggen? Vervolg uw reis dan richting Franeker (7).
a. U kunt er voor kiezen om vanaf Leeuwarden in een keer door te varen naar Franeker. Dan heeft u meer tijd om Franeker te bekijken

6. Vanuit Franeker vaart u door naar de stad Harlingen (8). De haven van Harlingen is de belangrijkste haven van Friesland.

7.  Na Harlingen vaart u via Witmarsum richting Bolsward (9).

8. Vanaf Bolsward gaat u via IJlst (10) weer terug naar Heeg.

9. Vanuit Sneek vaart u weer terug naar de jachthaven van Ottenhome Heeg (1)

 

Alternatieve routes

De alternatieve (gele) routes zijn geschikt voor bovengenoemde boten. U kunt gebruik maken van de alternatieve routes wanneer u bijvoorbeeld delen van de route wilt overslaan.

Nog enkele aanvullende tips:

  • Dring bij bruggen en sluizen niet voor, sluit aan bij de wachtende schepen. Blijf niet ronddobberen, maar gebruik de wachtsteiger.
  • Houd het midden van drukke vaarroutes vrij voor grote schepen.
  • Beroepsvaart gaat voor, dit zijn meestal schepen langer dan 20 meter. Bij motorschepen onderling heeft stuurboord (rechts) voorrang. Zeilschepen gaan voor motorschepen.
  • Neem bij schade, vastlopen van het schip of pech onderweg altijd direct contact op met de verhuurder Ottenhome Heeg. 0515-442898